Fagerhult

Fagerhult är wälbygdt, men ligger inuti socknens skogsbygd, har båda egor och tillräckligt bete och skog, uppskattadt till 4,050 R:dr. Kända egare hafwa här warit: en baron d’Albedyhl; fänrik Röjser; löjtnant Gripenstedt; assessor Georg Åberg, och eges nu af herr Carl Fryberg.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 14:43:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2019-03-28 12:05:33) Kontakta föreningen