Sköldseryd

Sulseryd eller Sölgseryd.
Troligen är den siste namnformen den äldsta och betyder "rödjan vid Solgen", den närbelägna sjön.
Gården 1/4 mtl frälsehemman har så långt det är känt ägts av bönder. 1789 innehades den av kyrkvärden Jonas Svensson och hans hustru Helena Engstrand.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-05-09 14:11:35) Kontakta föreningen