Ormestorp

Mangårdsbyggnaden uppförd i början av 1800-talet. Ekonomibyggnaden uppförd på 1930-talet. Gården till släkten på 1700-talet. Den frånsåldes 1917 från Lilienbergska fideikommisset och har på arrende innehafts av nuvarande ägares svärfader Fredrik Andersson och av hans far Anders. Ägaren inköpte gården 1938 av sin fader som övertagit den 1920.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-04-24 14:39:28) Kontakta föreningen