Eket

Jordeboken för 1542 upptar 1 mtl frälse Eket som kyrkohemman. Senare ägare: Jöns Bosson Lilljestjerna, Erik Ulf, Klas Rosenholtz, Joh. Dücker, fru Hartmansdorff. 1802 lydde Eket under Herrestad.

Källa:

Gamla papper berättar Linus Johansson


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-08-26 15:55:45) Kontakta föreningen