Klockaregården

1/2 mtl frälse
Hur Klockaregården kom till Herrestad är ej känt, blott det, att när Rosenborg i början av 1800-talet sålde egendomen, hörde Klockaregården dit. Nu hör alla gårdarna till Bondeska fideikommisset.

Källa:

Gamla papper berättar Linus Johansson


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-27 17:05:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-05-11 09:58:09) Kontakta föreningen