Marbäcks kyrka

Kyrkobyggnaden

Marbäcks kyrka är vackert belägen nära sjön Ralången. Kyrkans långhus och rakt slutande kor uppfördes av gråsten under 1200-talet. Under 1400-talet slogs tegelvalv och en sakristia byggdes. 1671 och 1698 utökades kyrkan med korsarmar och vapenhus av trä. Vapenhuset ersattes 1879 av den nuvarande tornet av sten med lanternin och hög spira. 1913 byggdes korsarmarna om i sten. Kyrkorummets valv pryds av kalkmålningar, troligen utförda av mäster Amund eller några målare från hans efterföljd under 1500-talets första fjärdedel. 1773 utfördes draperimålningar av kyrkomålaren Daniel Meijer.

Inventarier

  • Altaruppsatsen i renässansstil är utförd 1684 av Fritzberger. Motiven utgörs av Nattvarden, Korsfästelsen, Uppståndelsen och Himmelsfärden.
  • Predikstolen med ljudtak är ett verk från 1600-talet.
  • Dopfunten är ritad 1961 av konstnär Georg Trapp, Gränna.

Orglar

  • 1859 byggde Erik Nordström en orgel med 7 stämmor.
  • Läktarorgeln med fasad från Nordströms orgel 1859, har ett verk byggt 1948 av M J och H. Lindegren. Den är pneumatisk.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-10 21:20:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-10-17 08:04:34) Kontakta föreningen