Högaskog Stora

1/2 mtl frälsehemman tillhörde förr Herrestad, men patron sålde det till nämndemannen Jonas Larsson. Leffler ägde Herrestad 1819—1826.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 23:06:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2019-04-12 16:22:14) Kontakta föreningen