Farstorp

Om denna gård, 1/2 mtl kronoskatte har kyrkoherde Sundberg gjort en utredning, av vilken bl. a. framgår att "förste kände ägaren är nämndeman Johan Persson, vars förfäder bott i Farstorp. Han erlade år 1719 80 daler silvermynt i skattelösen för 3/8 mtl Farstorp.
Därpå följer en detaljrik redogörelse för alla köp och delningar, som gick så långt som till 48-delar. Och så slutar Sundberg: "Och är alltså denna gård efter växlande öden i samma släkts ägo, som denna historik började med". Gården tillhör alltjämt samma släkt nämligen Källming.
Läs gårdens historia här.......

Källa:

Axel Sundbergs några blad ur Marbäcks historia


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 22:48:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-04-26 15:48:08) Kontakta föreningen