Smedstorp

Kyrkoherde Axel Sundberg håller för troligt, att 1/2 mtl frälse Smedstorp i början av 1600-talet ägdes av Göran Kåse, Hästeryd. I slutet av samma århundrade var ägaren kapten Knut Leijonhuvud (stupade vid Narva 1700), och han sålde Smedstorp till friherre Krister Bonde. Bland andra ägare var Anna K. Wrangel och ryttmästare Axel P. Wrangel, som 1726 sålde till presidenten Gustaf Bonde.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 22:47:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-06-03 08:54:03) Kontakta föreningen