Kolstorp

Vid en fornminnesinventering 1954 trodde man sig i Kolstorp ha funnit en hällekista. Varken "hällekistan" eller gravkullarna är emellertid undersökta, varför man ej känner deras ålder.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 21:51:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2019-03-28 14:43:25) Kontakta föreningen