Kopparp

1/2 mtl frälsehemman tillhörde förr Bondeska fideikommisset men friköptes av Hans Fredriksson. Efter honom blev sönerna Peter och Johannes ägare till var sin fjärdedel, men senare blev Peter Hansson ensam ägare.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-04-24 12:34:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-20 10:02:11) Kontakta föreningen