Blå Grindar

Blågrindar eller Blåledet
Intill 1816 hette stället Ängsstugan och låg i vinkeln mellan Bordsjö och Tranåsvägen. Stugan har bebotts av bl. a. korpral Blomqvist, salpetersjudare  Ekman och målare Hellgren. Efter dennes död 1899 stod stugan tom tills   den omkr. 1930 om- och tillbyggdes till affärslokal. Siste åbon blev Nils Karlsson.  Efter 1946 står den öde. Namnet  härleder sig från ett par blå målade grindar vid vägen mellan Eksjö och Tranås. Vägkorset var förr i tiden en samlingspunkt för traktens ungdom som ibland trådde dansen på landsvägen.
Stugan har undergått en underlig metamorfos: bostad, målarverkstad, skräpkammare, handelsbod och slutligen åter bostad men nu inflyttad ett stycke på tomten.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-19 23:39:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-08-26 15:54:02) Kontakta föreningen