Torpinventering


Året var 1959 och Hembygdsföreningen hade haft sitt årsmöte -
Vilket betyder att i år är det 60 år sedan torpinventeringen startade och det kanske är dags för en genomgång och ev. restaurering av skyltar och dylikt.
Resultatet av beslutet kan beskådas på en av väggarna i Hembygdsgården där kartan finns idag men däremot blev det nog inga kopparplåtar vid torpställena utan snarare rostfria dito.

Editerad av: Lars Erik Karlsson (2019-11-15 14:10:06)