Sockenskomakare


1795  "överklagades att sockenskomakaren Niclas Börjesson tredskas vid
att betjäna församlingens invånare med skoarbete, varför han ... av
församlingen belades med 2 Rd:s plikt till fattigkassan för varje
gång han försummar sitt hantverk".

1796 efter Niclas Börjesson, Blekinge, antogs drängen Lars Nilsson, Her-
restad, till sockenskomakare. "vilken enligt nu ingången förbindelse
att för paret av näver och läderbottnar åtnöja sig med 1 skilling 6
runstycken och för barnskor 1 skilling i arbetslön .

l855 antogs August Danielsson Richt till andre sockenskomakare. Richt
var puckelrygg och bodde i Östra Mark. Han sades ha varit en mycket .
skicklig yrkesman.

1856 Johan P. Johansson Nöjd begärde få inflytta och bli antagen som
sockenskomakare. Fattigv. ordf. Ericsson i Råby gjorde invändning-
ar: Om denne yngling inkomme, och om ett år ingen ville hysa ho-
nom, så komme han med hustru och barn till ordföranden och sade:

"Skaffa mig husrum". -- Nöjd fick dock inflytta med villkor att han
kunde visa kontrakt, som tillförsäkrade honom bostad i tre år -
Ericsson i Råbv blev sannspådd. 1859 anmälde Nöjd, att han var hus-
vill, vartill församlingen svarade, "att den intet kunde vidgöra" . -
Nöjd synes dock bott kvar i Berghem och var dessutom kyrkväkta-
re 1878- 85 men reste 1886 med sin familj till Amerika. I kyrkboken
tituleras han sockenskomakare.

Vid sidan av sockenhantverkarna kunde även andra yrkesmän dra
sig fram i mån av arbete . En sådan var Karl Johan Printz, avskedad
soldat. Han var skomakare och kom 1856 till stämman och begärde
få ett frivilligt tillskott "att fullkomna sin påbörjade stuga". Det var
Norråsen under Kopparp som skulle "fullkomnas". - Printz gjorde
- liksom yrkesbrodern Göran Danielsson i Stjerneberg - skor, som
sedan salufördes på marknader.

I Åsebo satt finskomakaren Sam Mårdberg, inflyttad 1875. Han hade
som lärlingar tre bröder Johansson, vilka senare slog sig ner i Limna.
Familjen Mårdberg reste 1881 till Amerika.

 

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 21:03:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2019-01-13 20:35:13) Kontakta föreningen