Sockenbyggmästare


1820 Lönen för socken byggmästaren bestämdes till 32 sk. b:o om dagen samtidigt tillsattes byggmästare.

1852 Sockenbyggmästare var nu Gust. Gustafsson i Kvarnhemmet.
1861 Till sockenbyggmästare valdes Johan Pettersson, L:a Mark med daglönen 1,50.
Socknen hade även andra yrkesmän: Målare Gustaf Hellgren. Blå-
grindar, kakelugnsmakarna G. V. Ekdal och O. Klevin, båda. I Berga.
Dessutom fanns smed i Lövåsen och Herrestad och tegelslagare i
Katrineholm.
Efter det skråväsendet avskaffats och näringsfrihet införts 1846, för-
svann "socken-" framför yrkestiteln. Enligt tröghetens lag fortlevde
dock benämningen ännu något årtionde, som syns av protokollen.

I skrivande stund finns inga hantverkare längre i socknen, om man
undantar byggmästare. Men även det yrket är i stor utsträckning
industrialiserat.

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 19:51:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 19:51:08) Kontakta föreningen