Sockenskräddare


Under uppbyggnad

 

Sockenskäddare

1793 antogs på prov drängen Peter Persson, Prästgården, och skräddardrängen Anders Månsson 1794 änkemannen Petter Persson i Sjöryd begärde avsked nästa Michaeli från att betjäna församlingen med sömnad, vilket beviljades.

1795 " Som ingen sockenskräddare finnes beslöts att sådan skall antagas och den som finner sig lämplig anmäler sig nästa Michaeli".

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 19:33:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2019-01-13 20:58:10) Kontakta föreningen