Lumpsamlare


1820 antogs i Marbäck ett anbud, enligt vilket lumpsamlare Sandahl förband sig att till kyrkan årligen erlägga 5 böcker "gott och försvarligt skrivpapper emot villkor att församling förbinder sig att endast till nämnde Sandahl avlämna lumpor" för Röttle pappersbruks räkning. - Stämman beslöt vidare. att den som lämnade lump till annan person, skulle böta 16 sk.b:o till fattigkassan.
1857 antog stämman ett liknande anbud från lumpsamlare Cederström.

Småningom upphörde detta "monopol", och lumpsamlandet blev fritt. Det är från den tiden vi har Carl Viktors skildring: "Den gamle lumpsamlaren kom vanligen ett par gånger om året och gjorde socknen ren från lump, gammalt järn och obrukade buteljer. Han hade en gammal skramlande kärra, på vilken han lastade sina inköp. Han kom alltid i skinnskodda byxor, skinntröja och snedgångna skor med träbottnar. Han hade små mässingsringar i öronen och grådaskigt skägg under hakan. Han var gemytlig och språksam och var därför en välkommen gäst i gårdar och torpställen. Vid sina inköp föredrog han att betala med en tvål eller ett synålsbrev.
"I regel sålde han för mer än han köpte".

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 16:18:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-13 19:10:58) Kontakta föreningen