Stubben No 33


Läge: c: a 100 m. norr om Lövåsen vid gamla lands-
vägen Tranås-Eksjö. Enligt värderingsinstrument från 1865 upptog
torpet en yta av c:a 5 hektar och ansågs säkerligen som ett av de bättre.

 

Editerad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-15 11:38:37)