Siggarps skola


Skolan byggdes år 1876 då socknens tredje skola inrättades och den lades ner 1950.  Då såldes huset till Marbäcks skogsallmänning för 15 200 kronor. Sex år senare såldes det till Bredestad Hemvärns Kamratförening för 10 000 kronor. I tio år stod det i stort sett varit oanvänt efter att föreningen gått upp i Tranås hemvärn.
Idag är skolan ombyggd till privatbostad och är bebodd.

I början av 1900-talet blev det folkskollärarinna i Siggarp samt småskollärarinna och folkskollärare
i Marbäck varmed lärarnas flyttande mellan de olika skolorna var slut.
 

 

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-09 18:28:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2021-02-28 21:52:00) Kontakta föreningen