Marbäcks kyrka


 

Image

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och bestod då av långhus och kor av sten. Sakristian samt tegelvalven tillkom sannolikt i början av 1400-talet. Åren 1671 och 1698 utökades kyrkan med korsarmar i trä. 1913 återuppfördes dessa, då i sten. Det nuvarande stentornet byggdes 1879.
Dekorationerna av kyrkans gamla kryssvalv är troligen utförda av Mäster Amund. De föreställer apostlar, helgon och olika detaljer ur skapelsen.
De draperimålningar, som bland annat pryder de genombrutna medeltidsväggarna intill korsarmarna, är utförda 1773 av konstnären Meyer.
Altartavlan framställer Nattvarden, Golgata, Uppståndelsen och Himmelsfärden. Den har målats av konstnären Fritzberger 1684. Predikstolen är från 1600-talet. Den erhöll 1738 färgrika skulpturer och sniderier. Dopfunten ar ritad 1961 av konstnären George Trapp i Gränna.
Orgelfasaden härrör från 1859, men det nuvarande orgelverket (byggt av H Lindegren) är från 1948.

Marbäcks kyrka.      
Av f.d. nämndeman Albert Gustafsson, Haga Publicerad i Smålands-Tidningen 5 september 1957
Över dörren i sakristian och över södra ingången till Marbäcks kyrka är upphängda två s.k. series pastorum, upptagande alla kända kyrkoherdar i Marbäck från 1338 till våra dagar. Marbäcks förste präst skall ha varit Sven eller Sveno Eric.
Läs hela historien här....

En digital rundresa i kyrkan...

Byggnadsvårdsrapport Marbäcks kyrkogård 2020:14 med kulturförklarade gravplatser

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-01 14:10:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2021-09-18 18:53:33) Kontakta föreningen