Marbecks historia


Beskrifning   öfwer Mo ſamt N:a o S:a Wedbo
Härader i Jönköpings Län
af Allwin d. Förste Landtmätare, N. S. W. O.
Supplement till Ny Beskrifning öfwer Småland. Jönköping
A. Björk & Comp.,1857.

Läs hela historien..... Marbecks historia.pdf

Editerad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-01 15:26:24)