”Brasafton” i Marbäcks kyrka

På torsdagskvällen samlades ett 40-tal personer i Marbäcks kyrka som upplåtits till Hembygdsföreningen för en gemenskapskväll istället för brasaftonen som vanligeImagen hålls i Bygdegården. Efter att ordförande Björn Karlsson hälsat välkommen och tackat Peter Andreasson för att de upplåtit kyrkan, fick vi lyssna till Göran Johansson och Tomas Fransson som sjöng och spelade visor av Dan Andersson, Lillebror Söderlund, Evert Taube och någon visa av en Robert Johansson i Aneby. Mellan låtarna berättade Göran om tiderna förr i Marbäck bl.a. det var 63 år sedan de började i Marbäcks skola några av skolkamraterna fanns med som åhörare i kyrkan. Vid denna tid så cyklade man eller gick till skolan, ungarna från Berga, Haga och Limna cyklade oftast tillsammans till skolan, där Ruth Gustafsson arbetade som sträng lärarinna men ändå omtyckt av eleverna. Därefter avslutade Göran och Thomas kvällen med några ytterligare visor.

Kyrkoherden i Aneby Peter Andreasson berättade att han varit kyrkoherde i Aneby i nästan 10 år och gick med glädje till sitt arbete varje dag. Peter föddes i Storebro Imageutanför Vimmerby av föräldrar som arbetat som missionärer i Etiopen. Arbetade med utbildning där endast en av tio var läskunniga, men var även behjälpliga med vägbygge och byggnad av lokaler.När hemmet i Storebro delades upp mellan syskonen efter föräldrarnas bortgång så tog Peter hand om foto och lite litteratur – han hittade bl.a. en minnesbok som hans mor skrivit i unga år och ur denna läste han upp en del historier skrivna vid 8 års ålder av modern.


En liten blomma till Göran, Tomas och Peter för deras medverkan överlämnades av Helgun Karlsson och Björn avslutade aftonen med lite framtidsutsikter – som tyvärr är lite ovissa men förhoppningsvis ska vi kunna genomföra gårdsbesöket i Esperödjan till sommaren.


Editerad av: Lars Erik Karlsson (2020-10-25 08:21:25)