Slåtter i Bygdegården 13 augusti 2020

Lieslåtter en aktivitet som vi kunde genomföra med hänsyn taget till den rådande situationen. Ett 20-tal medlemmar ställde upp med krattor och liar för att se till att ängen fick sin årliga puts. Resultatet blev ett par hässjor med hö som nog torkar upp inom de närmaste dagarna med tanke på att dagstemperaturerna ligger runt 25 grader. Avslutningsvis som samlades alla svettiga och varma vid det de framställda borden för att släcka törsten och avnjuta den grillade korven som Björn fixade till. Lite mer arbete på området runt Bygdegården kvarstår men som ska ske maskinellt men p.g.a. det varma vädret och risk för gräsbrand så får detta anstå tills det blir fuktigare väderlek.

Länk till galleri

Samling innan avslutningen
Solnedgång
Höhässjning

Editerad av: Lars Erik Karlsson (2020-08-15 14:15:00)