Slåtterafton

Slåtterafton i Bygdegården genomförs som planerat på torsdag den 13 augusti kl.18.00, men med hänsyn taget till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Editerad av: Lars Erik Karlsson (2020-08-09 10:33:44)