Veteranernas verksamhet

Inom vår förening är det ett antal veteraner som står för en betydande del av verksamheten. I stort sett varje dag samlas de, ibland ett par stycken och ibland ett stort gäng, för att utföra olika arbeten. Oftast finns de på plats några timmar varje dag med avbrott för lunch. Under fikapauserna planeras jobben och dryftas problem, såväl lokala som världsliga. Under sommaren kommer många turister och andra besökare till hembygdsgården och då får veteranerna agera som turistvärdar.

Göran BayardFotograf: Göran Bayard

Veteranerna drar också tunga lass vid våra evenemang, t.ex. Gammaldags Marknad och Midsommarfirande. På egen hand arrangerar de Isupptagning, Höbärgning och Veteranplöjning, det senare med stort deltagande och publik. De har också trevligt samarbete med dagbarn och dagbarnvårdare som bjuds på skjuts med traktor och vagn eller på vintern med kälkskjuts.

Telefon till Veteranverkstaden är 0157-20204

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter