Soldatregister / Bygdeband

 

Mhbf arkivFotograf: Mhbf arkiv

Soldatregistret

Kungliga Södermanlands Regemente var förlagt till Malmköping och Malmahed mellan 1774 och 1921. I vårt Fotomuseum finns i pärmar samlade uppgifter om ca. 18000 indelta soldater som verkat vid Södermanlands Regemente mellan 1682 till 1901 då allmän värnplikt infördes. Här finns en rik källa med uppgifter om soldater och korpraler, deras hustrur och barn och alla de soldattorp där de bodde.

Soldatregistret uppdateras 2 ggr per år, på våren och på hösten.

Soldatregistret finns även samlat digitalt och hjälp med forskning i detta register kan du få genom att kontakta Anders Halldén (0732 261456).
e-post [email protected] eller [email protected] .

Bygdeband – en digital byakista

Fotograf: Mhbf arkiv

Den vanlige svenskens historia finns gömd i hembygdsföreningarnas arkiv. Nu tar vi fram våra skatter och visar dem för allmänheten. Det görs via Bygdeband, som är en rikstäckande föreningsdriven databas på Internet, fylld av lokalhistoriskt material. Arkivet är öppet för alla som vill söka i materialet som Du finner på: www.bygdeband.se .

Bygdeband knyter ihop hembygdsforskning och släktforskning på ett nytt sätt och är uppbyggt efter platser exv. städer, byar, hus eller torp. Till platserna finns personer och bilder knutna.

Malmköpingsortens Hembygdsförenings digitala arkiv är under uppbyggnad i Bygdeband och kommer att innehålla:
Fotografier på platser, personer, föremål, handskrivna dokument, kartor m.m.
Textdokument kring händelser, personliga berättelser o.dyl.

Du som släktforskar om Malmköping med omnejd – välkommen att kontakta oss eller gör ett besök på Hembygdsgården i Malmköping där Fotomuseet är bemannat varje onsdag 18-20.

Anita Widén är kontaktperson för Bygdeband.  [email protected]

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter