Övrig litteratur hos Hembygdsföreningen

 

I hembygdsföreningens lilla butik finns ett antal böcker och små skrifter att
köpa. Där finner du berättelser från Malmköping, Dunker och Lilla Malma samt de intressanta skrifterna om soldater och soldattorp i våra socknar.  Här finns också många olika vykort, både nya och gamla, till salu. Välkommen till butiken som finns i vårt fotomuseum. Du kan också beställa genom att skicka e-post till Hembygdsföreningen, [email protected] .

Följande skrifter (även ljudböcker) kan nämnas:

Tillbakablick (Leif Jacobsson 2013)
Rikt illustrerad och med historiska återblickar på fenomen som velocipeder, grammofoner och 98-kubikare. Du får även möta ammor och växeltelefonister.

Fyra generationer kvinnor (Anita Hammarstedt 2013)
Författaren följer Christina, Emma, Olga, Sigrid och deras familjer från tidigt 1800-tal till 1900-talet i och kring Malmköping och Valla men även i Stockholm.

Här var det! (Leif Jacobsson 2011)
Om händelser, platser och personer i Södermanland. Berättelserna tar läsaren med till bygder som någon kanske känner till men som i andra fall blir en ny bekantskap. Måhända kan också berättelserna locka till ett besök på platsen.

Oppunda Ting under Tusen år (Carl-Edvard Sturkell 2009)
Under närmare 30 år har författaren studerat tingsrättens historia. I boken
beskriver han bl.a. hur rättskipningen gått till under 1000 år, olika brottsfall
och straffpåföljder, tingsställen som använts i Oppunda och Villåttinge härader m.m.

Syster Bror (Per-Olov Ludvigsson 2008)
Uppväxt bland statare, torpare och bönder i Ripsa och verksam som lärare i 40 år har han alldeles väldigt många galna historier att berätta.

Vi minns ….. del 1 (Ljudbok, Leif Jacobsson 2008)
Gamla Malmköpings- och Dunkersbor berättar om tider som varit.

Vi minns ….. del 2 (Ljudbok, Leif Jacobsson 2009)
1900-talets teknikutveckling, kommunikation och en framväxande
ungdomskultur. Hans Villius, Ivan Bratt, Sive Karlsson och Silvi Weber
berättar.

Vi minns ….. del 3 (Ljudbok, Leif Jacobsson 2009)
Om livet och människorna kring sjön Båven. Berättelser om Sparreholmsträffarna, Puttetåget, Ripsa textilier, Ångbåtstrafik och färjor, Vibyholmsdanser m.m.

Axel Granqvists torparminnen (Ljudbok, Leif Jacobsson, Sivert Johansson 2005)
Den gamle torparens nedtecknade minnen från Löten i Årdala åren från
sent 1800-tal till början av 1900-talet ger en intressant inblick i ett många
gånger hårt torparliv.

Stilla flyter ån (John Waltersson, Flens hembygdsförening 2005)
Författaren skriver om sina uppväxtår i Flen, Malmköping och Sköldinge.
I boken finns ett antal vackra akvareller från 1970-80-talets Flen.

Dunkers skolor genom tiderna (Lars Anderblad 2003)
Historik och händelser från de 7 skolor som funnits i Dunker.

Malmköpings småskoleseminarium (Tommy Eriksson) 2005
Berättelsen om hur unga kvinnor utbildades till småskollärarinnor 1881-1931.

Arbetshemmet för kvinnor i Malmköping (Tommy Eriksson 2005)
Ett undanskymt kapitel inom svensk institutionsvård där tvångsomhändertagande av kvinnor och män behandlas. I Malmköping dock endast kvinnor.

En gammal köping (Malmköpingsortens hembygdsförening 1993)
Tre berättelser om det gamla Malmköping i början av 1900-talet.

Soldater och soldttorp i Lilla Malma (Evert Wahlberg 1989)
Beskrivning av Nya Indelningsverket och levnadsvillkoren för soldaterna i Lilla Malma socken.

Soldater och soldttorp i Dunker (Evert Wahlberg 1989)
Beskrivning av Nya Indelningsverket och levnadsvillkoren för soldaterna i Dunkers socken.

Malmköping med Dunker och Lilla Malma (H Christiansson 1954)
Ingår i skriftserien Sörmländska fornminnen som utgivits av Södermanlands Hembygdsförbund.

Stenåldersboplatser i Lilla Malma (Ivar Schnell 1988)
En samling hågkomster av hur och vad fil. dr. Ivar Schnell funnit vid några stenåldersboplatser.

Malmköping 200 år (Malmköpingsortens hembygdsförening 1985)
Episoder i helg och söcken 1785 – 1985.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter