Muséet Malmahed


Muséet Malmahed

Muséet håller öppet från och med 26 juni - 31 augusti. Onsdag - lördag mellan kl. 12.00-16.00. Fri entré Vill man boka visningar/guidningar andra dagar, kontakta Anders Halldén, tel. 073 22 61 456 eller mejla: [email protected].

Besök muséet som visar Malmköpings och Sörmlands Regementes historia. Se hur Malmköping såg ut för 100 år sedan, se hur soldaterna bodde och levde. Intressant för både gammal och ung!


Muséet är inrymt i ett av de gamla logementen från slutet av 1800-talet. De byggdes för att soldaterna skulle få bo i hus istället för i tält som de hade gjort tidigare.

I museet berättas om livet på heden under den tid som Södermanlands regemente hade sin övningsplats här. Regementet flyttade hit 1774 och stannade till 1921 då det flyttade till Strängnäs. Under tiden hade samhället vuxit och kunde leva vidare på egen hand. Men fortfarande finns mycket som påminner om regementstiden, inte minst i byggnader och namn på gator och hus.

Ett besök på museet ger en god inledning till historien.

2016 öppnades en helt ny utställning om det gymnastikläger som fanns i Malmköping från 1927 till 1975. Under dessa år kom ca 60 000 svenska och utländska barn och ungdomar till Malmköping för att träna gymnastik, leka och bada i Hosjön. Bilder och texter visar hur det var på lägret. Dessutom genomfördes elitgymnastläger i Malmköping under många år.

I vårt bildmaterial, som finns en del museet men också på Fotomuseet, kanske du kan hitta bilder på dig eller dina släktingar?

På museet finns en modell över köpingen med heden, alla tälten, de olika militära byggnaderna och samhällets alla hus och inrättningar. Här kan man också se hur logementen såg ut och lära sig mer om uniformer, regementshistoria och hur livet kunde te sig för den indelte soldaten och hans familj i soldattorpet.

Se resterna av den sägenomspunna ”Stubben” som blev en träffpunkt för invigda officerare. Uttrycket ”på stubben” användes för att beskriva något som var beslutat att ske direkt. Det hände inte så sällan att man avslutade en festkväll med en ”styrkande tår” just på stubben.

När regementet flyttade till Strängnäs grävdes stubben upp och togs med dit. Idag finns bara en liten bit kvar. Den tillhör hembygdsföreningen och visas i museet.

Historien runt Heden

kan också upplevas genom en vandring genom Malmköping. På skyltar vid
olika ställen i orten berättas om platser, människor och händelser från
1770-talet och framåt. En broschyr med karta finns på museet.

Gå in på Sörmlands museums hemsida  www.sormlandsmuseum.se och klicka
vidare på ”Historien i Sörmland/Malmköping” för mer information

Arkeologi och natur på museet

I ett av museets rum visar Arkeologi i Sörmland och Naturskyddsföreningen i Flen hur landskapet kring Malmköping har sett ut från istiden till fram idag. Redskap och verktyg från svunnen tid finns att se.
Förutom information och bilder av fauna och flora, finns det dessutom fåglar och djur att beskåda samt en välfylld samling av ägg från fåglar, som häckar i Sörmland

Övrigt

Museet ligger vid Badhusgatans norra ände, intill Vårdcentralen. Museet ingår i ”Historien i Sörmland” som är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Flens kommun och Malmköpingsortens Hembygdsförening. Läs mer om Malmköping och Historien runt heden.

Utställningen är producerad av Sörmlands museum i samarbete med Flens kommun och det är Malmköpingsortens hembygdsförening, som på uppdrag av museet svarar för öppethållande och visningar

Kontaktperson hos Malmköpingortens Hembygdsförening är
Anders Halldén telefon 073 226 14 56.

                                                   


 

Förening:

Malmköpingsortens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-03-05 08:30:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Malmköpingsortens Hembygdsförening (2024-05-17 16:28:40) Kontakta föreningen