Medlemskap

Välkommen som medlem i Malmköpingsortens Hembygdsförening.

Det område som vår förening täcker är Malmköping och de gamla socknarna Dunker och Lilla Malma.

Göran Bayard

 

Medlemsavgiften är för f.n. 200:- för enskild (inkluderar årsskriften) och 50:– för familjemedlem.
Den kan betalas om du besöker Fotomuséet en onsdagskväll eller skicka avgiften till vårt plusgiro 14 57 33-2.
Kom ihåg att ange adress och namn på alla nya medlemmar. Mera information får du på sidan Kontakta oss.

Meddela oss gärna din e-postadress så underlättar du för vår förening vid kommande kontakter och du hjälper oss att minska våra kostnader för utskick och information. Vår e-post är [email protected]

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter