Styrelsen i bild

Maria Kollind, suppleant
Yvonne Carlén-Palm, sekr.
Anders Halldén, ledamot
Göte Johansson, ordförande
Lars Ivarsson, ledamot
Leif Jacobsson, ledamot
Åsa Lagergren, ledamot saknar bild
Eva Schiller, ledamot saknar bild
Anders Noré, ledamot
Chatarina Olsson, suppleant
Gunnar Jansson, ledamot
Karl-Erik Karlsson, adj.
Jill Dunkar, suppleant och kassör                     Bild saknas

Bilderna tagna av Björn Olsson

2017 års styrelse

okändFotograf: okänd

Fr vänster: Lars Ivarsson, Eva Schiller, Leif Jacobsson, Anders Halldén, Jill Dunker, Chatarina Olsson, Maria Kollind, Anders Noré, Åsa Lagergren, Yvonne Carlén-Palm och Göte Johansson.
Saknas gör Gunnar Jansson och Karl-Erik Karlsson, men deras foton finns ovan.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter