Malma rusthåll

Gästgivaregården (8)

Den största byggnaden är Gästgivaregården. Här grundades under generalen von Siegroths tid Sveriges första militärakademi där man under åren 1782 till -92 utbildade officerare. Nu finns här samlingslokaler och kök som kan hyras vid olika arrangemang. I källaren finns arkivlokaler och på övre våningen ett textilmuseum.

Textilmuseum

Här visas betydande och intressanta samlingar. En väl utrustad
skräddarkrok visas. Den kommer från ett av de största skrädderierna i Malmköping nämligen Malm & Son. En samling av gamla underkläder visas, såväl för kvinnor som för barn och män. Vidare finns babyutstyrslar, barnkläder, dopklänningar, brudklänningar m.m. samt olika brukstextilier i övrigt. Dunkersmodellen av Villåttingedräkten visas på en skyltdocka. Bland olika redskap och maskiner kan nämnas symaskiner och diverse redskap för beredning av lin och ull. Ann-Marie von Stockenströms stora samling av sländor, drygt 200 stycken visas, liksom ett 30-tal symaskinsmodeller från 1800-talet till modern tid.

Gustav Wetterstugan (9)

Denna byggnad har fått sitt namn efter spelmannen Gustav Wetter och har tidigare använts av Södermanlands Spelmansförbund som möteslokal och arkiv. Nu disponerar hembygdsföreningen huset som ska renoveras i veterangängets regi för ny användning.

Stallet (11)

I Stallet har vi vagnmuseum med äldre vagnar av olika modeller och årtal. Här visas en Dunkersvagn, en Fössing, Victoriadroska och Victoriatrilla. Vidare en skånsk Åkvagn, olika Trillor, en Planvagn och Verkvagnar samt en Ölvagn som även kallas Långåk. Här finns också åkselar och verkselar liksom olika hästtillbehör.

Vagnslidret (12)

Här visas ett mjölkrum med mjölkmaskin och div. tillbehör för hantering av
mjölk. Även ett Thermenius tröskverk med halmfläkt visas liksom ett par  traktorer t.ex. Lanz Bulldog (1940) och BM Viktor (1959). Dessutom två mindre traktorkärror med ekrade hjul och en nyrenoverad A-Ford från 1928. I delen med brandmuséet visas larmcentral, motorsprutor, bysprutor, slangkärra och brandsläckningsmaterial av olika slag.

Magasinet (10)

I två våningar finns här ett lantbruksmuseum med plogar, harvar, årder samt
handredskap av många olika slag.

Kälkboden

Här finns en korgsläde, en liten åksläde samt äldre slädar och kälkar. Dessutom olika skogs- och timmerkälkar. Två bobbar och en herrskapsspark finns liksom diverse utrustning för isupptagning.

Veteranverkstaden

Här arbetar Veteranerna och tar emot inlämnade museiföremål för vård och skötsel. Man svarar även för nödvändiga reparationer utomhus och innomhus på hembygdsgården. I verkstaden finns olika redskap och maskiner för dessa ändamål. Eftersom många turister besöker oss försöker vi hålla en begränsad service till dem med kartor och lite broscyrer när verkstaden är bemannad. (Tel. 0157-20389)

Isdösen (13)

Här förvaras isen, som tas upp från Hosjön i februari. Den används sedan till att kyla
drycker vid midsommar och öppet-hus-dagen bl.a.

Utomhus

Under sommaren visas en självbindare, ett slåtteraggregat, en slåmaskin med
skördeapparat, en hjulräfsa, en såmaskin för häst, en trävält för häst samt
traktorplogar av olika fabrikat. Vissa tider kan man också få se tjärbränning.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter