Malma boställe

Länsmansgården (3)

Huset är från 1700-talets första hälft och är huvudbyggnad vid Hembygdsgården. Det kan hyras som fest- och möteslokal, har ett modernt kök som är väl försett med porslin och annan nödvändig utrustning. Från början bodde här ortens länsman och på senare tid gårdens arrendator.

Fotomuséet (4)

Består av ett par hopbyggda stugor från 1700-talet. Här finns en stor fotosamling, montrar med uniformer, en mängd tidningsurklipp och en samling kartor. Där finns också pärmar med information om indelta soldater i de härader från vilka soldater rekryterades till Södermanlands regemente, mikrofilm och mikrokort från Malmköpings, Dunkers och Lilla Malmas kyrkoböcker och mycket mera. Här inryms också Hembygdsföreningens butik med årsskrifter och annan litteratur samt vykort från Malmköping, nya och gamla.

Dewinska huset (1)

Detta hus stod tidigare vid Förrådsgatan där Församlingshemmet finns idag. Huset skänktes till Hembygdsföreningen 1946 och kunde flyttas till nuvarande plats 1954. Användes från början som vaktmästarebostad och är nu uthyrt som privatbostad.

Slättåkersstugan (2)

En gammal parstuga i ryggåsmodell som också skänkts till Hembygdsföreningen. Den är från 1600-talet och kommer från Eneboga. På sommaren hyrs den ibland av olika hantverkare.

Smedjan (5)

Är ett timmerhus som flyttats till Hembygdsgården från Lundby. Smidesutrustning och inventarier kommer från en gammal smedja vid Mortorps krog. Bland annat finns här en väggfast, handdriven borrmaskin och en rundvals för att valsa t.ex. hjulringar.

Mostugan (6)

Kommer från gården Moen bortom Eneboga och är en påbyggd enkelstuga från tidigt 1800-tal. Här visas en skomakeri med utrustning och en mangelbod.

Fornmuéet (7)

Inrymt i Länsmansgårdens magasinsbyggnad. Här kan man se gamla föremål av olika slag, bl.a. stenyxor, gamla verktyg, kompani- och rotekistor och gamla cyklar.

Nyare byggnader

På gården mellan husen finns en mindre scen och en dansbana som används vid olika arrangemang på hembygdsgården. Där finns utemöbler som används till serveringen vid våra evenemang och där är alla som besöker hembygdsgården välkomna att sitta ned, dricka sitt medhavda kaffe eller bara vila en stund i lugn och trevlig miljö.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter