Lilla Malma socken

Lilla Malma socken omringar centralorten Malmköping med en mindre del öster därom. Största delen finns söder, väster och nordväst om köpingen och bildas i huvudsak av området mellan Eskilstunavägen och gränsen mot Mellösa. Största delen består mest av kuperad och delvis bergig skogsbygd. Längs med Malmaåns övre dalgång finns jordbruksmark från vägen Bäckåsen – Hälleforsnäs och söderut, liksom söder om köpingen längs vägen mot Sparreholm. Större gårdar är Fräkentorp, Grinda, Sundby och Eneboga.

Även i Lilla Malma har man funnit belägg för att människor har bott sedan stenåldern. Flera boplatser och andra fynd finns från den tiden liksom från bronsåldern och järnåldern med gravfält och fornborgar.

Från sjöar och kärr i norra sockendelen rinner vattnet i Malmaån. Det har man tidigare utnyttjat vid Smedstorp där ån dämdes upp för att med vattenkraft driva smedja och kvarn. Tackjärn kom från Hällefors för att smidas till stångjärn, redskap och verktyg. Också i flera andra mindre bäckar kunde kvarnar och sågverk drivas med vattnets kraft. Rester av ett tiotal mjölkvarnar och sågkvarnar har hittats.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter