Här verkar vår förening

Det område där vår förening verkar ligger mitt i Södermanland och består av de gamla socknarna Dunker och Lilla Malma med centralorten Malmköping. Föreningen bildades redan 1935 och fick då namnet Dunker-Malma-Malmköpings hembygdsförening. Senare har namnet ändrats till Malmköpingsortens hembygdsförening.
I våra trakter har man funnit lämningar från boplatser som visar att här har människor bosatt sig redan för 5000 år sedan.

Malmköping

1636 karterades Villåttinge härad av lantmätaren Anders Samuelsson. Där Malmköping nu ligger fanns då bara den lilla byn, Malma. Endast kyrkan och två gårdar fanns på platsen och däremellan gick ”Store Landsvägen”. Den vänstra gården var Malma boställe, nuvarande Länsmansgården och den högra gården var Malma rusthåll som är nuvarande Gästgivaregården. De här gårdarna kom efter drygt 300 år att bli de centrala i vår hembygdsgård.

Ovanför kyrkan står skrivet ”här är en rätteplats och en kåk”. I det här fallet betyder ”kåk” skampåle, i äldre tider även kallad stupa, spöpåle och kåk. Det, var en pelare av trä eller sten, vid vilken förr i tiden förbrytare offentligen undergick så kallad schavottering, det vill säga utställdes att skämmas eller straffas med spö eller ris. Vid kyrkan har det också förekommit avrättningar. Bredvid kyrkan fanns ”klockarens täppa”.

Det dröjde dock till slutet av 1700-talet innan orten började växa. Det skedde i och med att Södermanlands regemente, på initiativ av generalen Gustaf Adolf von Siegroth, skapade en gemensam övningsplats på Malma hed. Under åren 1774 till 1921 samlades meniga, rotesoldater och officerare från alla socknar i Södermanland och övade dåtidens krigskonst, bl.a. på Plevnahöjden där ännu rester av skyttegravar kan återfinnas.
Regementet behövde civil försörjning och därmed ökade befolkningen när olika yrkeskategorier flyttade hit. Det var t.ex. sadelmakare, skomakare, vapensmeder, plåtslagare, snickare, handelsmän och krögare.

Generalen von Siegroth hade stora planer för orten och ritade en stadsplan med regelbundna gator och kvarter där han tänkte sig en hantverks- och handelsstad. Han föreslog namnet Eberhardts stad för konung Gustav III som godkände planen men inte namnet. Istället fick orten rättigheter som s.k. friköping år 1785 med namnet Malmköping. Dessutom erhöll alla, som nu bosatte sig i den nya köpingen 20 års skattefrihet.
Regementets övningsplats fanns kvar i Malmköping till 1921 då det till fots förflyttades till Strängnäs.
Under åren 1927 till 1966 anordnade Södermanlands Gymnastikförbund varje sommar stora barnläger med upp emot 700 deltagare. På Malmahed övades gymnastik, idrott och bollspel och vid Hosjöbadet lärde man sig simma. Inkvartering var i de gamla militärbarackerna.
Känner du igen någon av pojkarna på bilden så hör av dig till [email protected]

Idag är Malmköping känt som en ort med lugn och trevlig miljö, många små men välsorterade affärer och en fint belägen och välskött camping vid Hosjöbadet. På vintern finns Malmabacken, med snösäker utförsåkning.
Här finns också Sveriges Spårvägsmuseum med gamla spårvagnar från nästan alla städer som i Sverige haft spårvägstrafik. Hela sommaren körs vagnar på ca. tre km. av den nedlagda Mellersta Södermanlands Järnväg.
Varje år arrangeras på sommaren två rikskända marknader i köpingen. Sista lördagen i maj är det Gammaldags Malmköpings Marknad och sista helgen i juli är det Malma-Marken under tre dagar.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter