Senaste uppdatering 18-05-02

Ny hemsida på gång

Under april har arbetet med att lägga över alla föreningars hemsidor till en ny portal
börjat. Under en övergångsperiod kommer både den nya och gamla sidan att finnas,
fast på olika adresser. Vår förening står i kö för att komma in på den nya sidan. Den nya sidans adress kommer att vara nya.hembygd.se/malmkoping. Än så länge hamnar man
på den gamla sidan, men jag hoppas att vi snart kommer in på den nya. Under en övergångsperiod kommer både den gamla och nya att finnas. När alla föreningar är inne i det nya kommer de gamla sidorna att släckas.

Det är bara att vänta liksom vi får vänta på en varmare vår.
/Björn

P.S Längst upp i kanten ser ni en länk till nya.hembygd.se

Årsmötet 2018

Årsmötet hölls på Stadshuset i Malmköping den 25 mars, i närvaro av ca 100 medlemmar. Traditionsenligt spelade Malmabygdens Spelmanslag medryckande musik innan Göte Johansson hälsade alla välkomna.

 Efter sedvanliga förhandlingar, som leddes av Anders Browall med bistånd av Yvonne Carlén-Palm, blev utfallet det att styrelsen är oförändrad för 2018 jämfört med 2017:

Ordförande Göte Johansson (omval på 1 år).
Sekreterare Yvonne Carlén-Palm (omval på 2 år).
Kassör Jill Dunker (suppleant kvarstår 1 år).

Ledamöter:

Eva Schiller (omval 2 år).
Lars Ivarsson (omval 2 år).

Kvarstående ledamöter 1 år: Leif Jacobsson, Anders Halldén, Åsa Lagergren, Gunnar Jansson och Anders Noré

Som suppleanter omvaldes Maria Kollind och Catharina Olsson på 1 år.

Diplom överlämnades tillsammans med en bukett till Anita Hedlund för hennes mångåriga insatser vid bl. a. Midsommarfirandet och förnyelsen av majstångens utformning.

Avslutningsvis visade Bo Arrehed bilder och berättade medryckande om hur det var att vara fotograf från sin tid på Tidningen Se och Bildjournalen.

Gott kaffe och fikabröd kom från  KaCa’s Café.

Här är styrelsen på bild:

OkändFotograf: Okänd

Fr vänster: Lars I, Göte J, Anders H, Jill D, Gunnar J, Eva S, Maria K, Åsa L,
Yvonne C-P, Leif J, Chatarina O och Anders N.

Känner du igen någon på bilden?

Fotoarkivet hos hembygdsföreningen omfattar mer än 20 000 bilder. Tyvärr saknar de flesta bilderna uppgifter om personerna på resp bild. Vi behöver alltså din hjälp att
identifiera så många som möjligt. Har du tid och möjlighet så utnyttja de utökade öppettiderna på Fotomuseet till ett besök där. Vi begär inte att du ska titta igenom alla
fotopärmar, men någon eller några i alla fall.
Som ett övningsexempel visar jag en bild på en klass 5a 1961-62 i Malmaskolan. Kan möjligen vara en klass 4. Lärarinnan hette Kersti Hansson.
Känner du igen någon eller några elever på fotot så gå ner till Hembygdsgården och tala om det.

Om du klickar på bilden får du upp en större version vilket kan underlätta identifieringen
av barnen.

 

Bidrag till hemsidan..

saknas. Jag skulle gärna lägga ut mer, men har inget själv. Har du något att visa upp så skicka det till mig på adress [email protected]
Hälsningar redaktören