Hagen

Hagen
Hagen , Kristineberg, Byggt i början på 1800-talet revs år 1925. Kortet visar att stugan var öde 1922. På trappan sitter Ester och Ada Loord.