Jubileum

Jubileum
Byggnadsarbetarnas avdelning i Målilla firar 10- årsjubileum år 1948 i Sveasalen.