Grundare av sparbanken

Grundare av sparbanken
Grundare av Målilla sparbank, år 1905. 

Till vänster: Kommunalordförande F. O Jonsson och Handlare Nils Engdahl.