Kungabesök

Kungabesök
Kungen, Karl XVI, på besök i Målilla 1978. Kungen o Drottningen har precis lämnat Venhaga daghem.