Nybygge

Nybygge
Ett nytt bostadskvarter byggs upp i Målilla tätort i slutet av 70- talet.