Källeberg

Källeberg
Källeberg, Berget under Kristineberg, år 1922