Målilla

Målilla
Fotboll i Målilla by på den plats där Målilla motorbana byggdes senare. Fotot är från den tiden omkring år 1930. Personerna på bilden är: Oskar Karlsson, Selma Karlsson, Linnea Karlsson, Eva Johansson, Hägelåkra, Ingegerd Johansson Hägelåkra och Berta Johansson, Hägelåkra.