Hägelåkra

Hägelåkra
Hägelåkra 4:8, byggt 1840.

Johan Svensson, född 19/5 1810, senare murare Gustav August Johansson född 2/2 1844. Murarmästare Edvard Almqvist. Numera ägare är murarmästare Harry Almqvist.

Foto år 1975