Valmäsoberget

Valmäsoberget
Vallmarseberget (Valmäsoberget) år 1910.

Från vänster: Konstnär Hugo Carlberg (1880- 1943), järnvägsförman Frans Oskar Swahn, stationsskrivare E. Eriksson