Mon

Mon
Mon, Gårdveda, år 1912

Albertina och Alfred Svensson, Gårdveda. Sven och Valter Carlberg.