Hällemåla

Hällemåla
Hällemåla, år 1932

Till vänster: Makarna Hagström