Johan och Fia

Johan och Fia
Johan och Fia i Kärret Kvarnkärret. Harry Krans fastighet. Här fannas en Skomakare.