Idrottsplatsen

Idrottsplatsen
Invigning av Målilla nya idrottsplats. Biografägare  Torsten verk. År 1934-1935.