Idrottsplats

Idrottsplats
Målilla idrottsplats våren år 1934.