Hultet

Hultet
Hultet- stor, under Upsala, år 1912.

Ett rum och kök. Häst, 3 kor, svin och får.

Från vänster: Karl och Fia Gustafsson. Stående till höger: Erik Karlsson